Временна организация на движение по ул. Градище
Временна организация на движение по ул. Градище / Dariknews.bg, архив

Във връзка с възстановителните дейности по ул. Градище – част от етап 2 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата на гр. Габрово, е приета временна организация на движението за периода 22 - 24.10.2013 г., съгласно която участъкът от ул. "Острец" до ул. "Иван Димов" е затворен за преминаване с вертикална сигнализация.

С цел осигуряване на проходимост на улицата, възстановяването с асфалт и съответно ограничаването на движението, ще се извършва на участъци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Временна организация на движение по ул. "Градище"
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.