/ Фирма „ВиК” – Габрово
На няколко места спират водоподването в Габровско, съобщиха от ВИК.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа, ще останат улиците "Чавдар", "Черни връх", "Черни Лом", "Осъм", "Места" и селата Борики и Златевци.

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК

На своя извънредна сесия, Общински съвет Габрово гласува изработване на подробен устройствен план за водопровод към 14 села под Витата стена.

Това са селата Думници, Гайтани, Гледаци, Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци. Целта е те да се захранват с вода от вътрешната водоснабдителна мрежа на Габрово.

Обектът е включен в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. като общински обект от първостепенно значение.

Обектът е от изключителна важност, с проектирането и изпълнението му ще се реши проблемът с недостиг на питейна вода на голяма част от територията на община Габрово. Взетите от Общинския съвет решения, позволяват ускоряване на процеса.

Цялата статия можете да прочетете ТУК.