Внимавайте с отоплителните уреди на твърдо гориво, за да запазите уюта на дома
Внимавайте с отоплителните уреди на твърдо гориво, за да запазите уюта на дома / netinfo

Използването на отоплителни и нагревателни уреди е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност. От началото на годината в област Габрово заради отоплителни уреди, особено на захранвани с твърдо гориво, са възникнали четири пожара.

За тяхната безопасна експлоатация е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят.

Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива! Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:

- разстояние от горими предмети не по-малко от 50 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;

- задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани уреда;

- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).

Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени капаци.

В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.

Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали.
Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност - вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване- през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.

Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната и камера!

Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!

Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали.

Във фурните на печките за твърдо гориво да не се сушат дърва за подпалки.

Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.

Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.

Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон

Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди - кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!

Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!

Никога не ги заключвайте!

Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!