Висока численост и разнообразие от водолюбиви птици
Висока численост и разнообразие от водолюбиви птици / netinfo
Висока численост и разнообразие от водолюбиви птици e установило тазгодишното среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. То се проведе за 33-ти пореден път в България. По това време преброяването се извършва в цяла Европа и е под егидата на международната природозащитна организация Wetland International, съвместно с МОСВ и български неправителствени организации. Целта е да се установи числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици, като след анализа на данните се определят приоритетите за опазване на видовете и местообитанията.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – В. Търново, съвместно с Българско дружество за защита на птиците, участва в преброяването по големите язовири „Ал. Стамболийски” и „Йовковци”. Висока численост е установена за кормораните – около 980, патиците – около 5840 и водните кокошки – около 1015. Неколкократно певече са и лебедите – преброени са около 160 екземпляра. Наблюдавани са още голям и малък гмурец, бяла и сива чапла, фиш, бърне, чайки и гларуси.