/ iStock/Getty Images
Във връзка с наближаващия зимен сезон „ВиК” ООД-Габрово взима необходимите мерки, така че през зимата съоръженията за доставяне на вода да функционират нормално, съобщиха от дружеството. 

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК

Подготовката включва дейности за осигуряване на безаварийна работа на съоръженията и подходящи условия за работа на служителите.

Без вода на 25 ноември в Габровско

В тази връзка, апелираме към потребителите на ВиК услуги да предприемат мерки срещу замръзване на водопроводни тръби, водомери и вътрешни водопроводни инсталации в имотите си, а именно:


- да се спре водата в необитаемите имоти;
- да се провери изправността на спирателните кранове;
- да се спре водата към външните чешми, водата да се източи от тръбите;
- да се зазимят водомерите и водомерните шахти;
- да се изолират тръбите и крановете  с материали, които не поемат влага;
- в сградите етажна собственост (жилищни блокове, кооперации) да не се допуска температурата да пада под нула градуса в помещението, в което е монтиран общият водомер. Ако това не е възможно, водомерът трябва да бъде добре изолиран.