В Северен централен район има тенденция на растеж с много бавни темпове
В Северен централен район има тенденция на растеж с много бавни темпове / ИПИ

Доклад на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на стратегическите цели и приоритети на Регионалния план за развитие на Северен централен район показва, че в периода 2007-2013 се наблюдава тенденция на растеж, но с много бавни темпове.

Независимо, че икономическата активност на населението като цяло регистрира ръст към края на програмния период, районът е на предпоследно място в класацията на регионите.

„Макар изследването да показва, че област Габрово е с най-висок коефициент на заетост, няма как тенденциите от развитието на Северен централен район да не ни се отразят по някакъв начин, защото ние сме част от него”, коментира областният управител Николай Сираков.

Като най-негативна тенденция за областта, както и за целия регион, се посочва демографското развитие.

Като се направи сравнителен анализ по областите на база проучването се вижда, че област Габрово е сравнително добре развита, като се наблюдава както концентрация на чуждестранни инвестиции, така и на европейски средства.

Безработицата в областта е традиционно ниска, така например за 2014 година коефициентът на Габрово е 8,80 % в сравнение с 17,70% за Видин и 12,50% за Русе.

Местните данъци и такси са друг показател от изследването, който показва, че в общините в област Габрово са сред най-ниските в страната и остават непроменени през 2014 г. Бизнесът оценява своето взаимодействие с областната и общинската администрация нормално и

около средните стойности за страната. По показатели здравеопазване и околна среда област Габрово получава оценка много добър, що се касае до инфраструктурата – оценката е добра. За сравнение – добра е оценката за Русе, а този показател за Видин и Велико Търново показва средно ниво.

По този повод областният управител сподели, че за него липсата на комуникация, приемането на река Дунав за граница, а не за възможност – всичко това са част от възможности, които са били пропуснати.

„Оставам с надеждата, че с изграждането на автомагистрала „Хемус”, с изграждането на тунел под връх Шипка, дори бих добавил и проекта с изграждането на воден канал Русе – Варна, макар на някой да им се струва много екзотична, Северна България ще съумее да върне своето достойно място на икономическата карта на България в близките 5 години”, допълни още в коментара си за анализа Николай Сираков.