В реконструкцията на Аврам Гачев вложени 1 658 325 лв.
В реконструкцията на Аврам Гачев вложени 1 658 325 лв. / Дарик Габрово, архив

Община Габрово предостави на официалната си интернет страница информация относно проекта "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. В текста се съобщава за извършените дейности, изпълнителите и средствата по договор.

От информацията става ясно, че строително-ремонтните работи са част от изпълнението на цялостния проект и обхващат общо 6 обекта на територията на град Габрово:рехабилитация паркова площ кв. Голо Бърдо, Младост;благоустрояване подходи, междублоково пространство и детска площадка северно от бл. Щастие;благоустрояване района на Спортна зала „Орловец";реконструкция  ул. "Аврам Гачев"; благоустрояване пространството около мост „Игото";  рехабилитация на градски парк в административен център.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности е  ДЗЗД "МТБ Габрово",  град София, а стойността на договора за тях е 3 036 401,47 лв. без ДДС.

 Строителен надзор е поверен на „EЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ" ООД,  София, а стойността на контракта е 12 500 лв. без ДДС

Авторски надзор се извършва от габровската  „ГИС СЪЛЮШЪН" ООД за 3500 лв. без ДДС

В реконструкцията на „Аврам Гачев" са инвестирани  1 658 325,43 лева без ДДС. Извършените дейности подробно са изброени на страницата на Община Габрово.