Увеличава се броят на подадените декларации по интернет и пощата
Увеличава се броят на подадените декларации по интернет и пощата / netinfo
334 декларации за облагане с корпоративен данък са подадени до 15 март по Интернет в НАП – Габрово, съобщават от пресцентъра на институцията. Общият брой на приетите в формуляри за този период е 802. За сравнение през същия период на миналата година са били представени общо 503 декларации за облагане с корпоративни данъци.

41.65% от фирмите са са подали своите декларации по пощата или чрез Интернет. Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2007 г. се подава до 31 март 2008 г.

В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.