Вицепремиерът Томислав Дончев
Вицепремиерът Томислав Дончев / БГНЕС, архив
Сметната палата публикува ежегодните декларации на лицата на висши длъжности, подадени през 2017 година. Вицепремиерът Томислав Дончев декларира за миналата година само лизинг за автомобил на стойност 35 хиляди лева. 

Регистър на лица, заемащи висши държавни и други длъжности

Общо 48 души от задължените да подадат декларации пред Сметната палата за имущественото си състояние не са го направили или са подали необходимите документи извън законовия срок.

19 от тях са членове на ръководни и контролни органи на политически партии; петима са депутати, 10 са кметове, заместник-кметове и председатели на общински съвети; 14 са от други категории задължени лица. За човек, задължен по закона, който не подаде декларация в законоустановения срок, глобата е в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.