Султанка Петрова
Султанка Петрова / МТСП
Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова инициира  регионални срещи в Севлиево и Габрово. По време на дискусиите беше обсъдена демографската ситуация в България и региона, състоянието на пазара на труда, икономическите проблеми и перспективи.
 
По време на срещата в Севлиево експерти на Министерството на труда и социалната политика изнесоха презентации, в които представиха актуални тенденции за демографското развитие в България, доходите от труд, жизненото равнище и демографията. Акцент в разговора бяха мерките, които правителството предприема за насърчаване на предприемачеството и развитието на социалната икономика в страната. 
 
Участие в разговора взеха представители на бизнеса и работодатели от община Севлиево, синдикати, представители на местната власт.