Стартира проект за ограничаване бедността между поколенията
Стартира проект за ограничаване бедността между поколенията / Дарик Габрово, архив

Община Габрово стартира изпълнението на проект „ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране". Проектът се финансира от Министерство на труда и социалната политика със заем от Международната банка за възстановяване и развитие.

Целта е превенция на социалното изключване и ограничаване предаването на бедността между поколенията чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Проектът ще развие интегриран подход за подобряване готовността на децата за включване в образователната система и предоставяне на необходимата подкрепа за развитие на родителски умения сред уязвимите групи. В рамките на проекта е предвидено изграждане на нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце", която ще представлява пребазиране на старата база 2 на детската градина. Изграждането на новата база ще създаде възможност за обособяване на помещения за три детски групи и салон за спортни,  музикални и творчески занимания.

Ще бъде разкрит комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства, в помещение, находящо се на ул. „Ивайло" №13, кв. "Христо Ботев". Новият комплекс ще създаде възможност за предоставяне на съвременни, социални, здравни и образователни услуги.