Спазвайте забраните за къпане!
Спазвайте забраните за къпане! / Дарик Габрово, архив

 Не се спазва забраната за къпане в хидротехнически съоръжения, реки  и необезопасени водни площи, констатира комисията по водноспасителна дейност.Не е изключение  къпането на деца и младежи в необезопасени водни площи, които са потенциално опасни  и са заплаха за живота на младите хора.

Община Габрово се обръща към всички граждани за съдействие и висок обществен контрол, а към родителите - за взискателност към децата. По всички въпроси, свързани с водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, можете да се обръщате на телефони 066806 436 или 066818346.

Басейновите комплекси в община Габрово са подготвени и отговарят на изискванията на „Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи" и Наредба № 11 за качеството на водите за къпане.Има назначени правоспособни спасители (с документ за правоспособност, заверен личен талон, медицинско удостоверение за здравословно състояние, работно време, трудов договор, длъжностна характеристика и схема за действие в зоната за спасяване).В плувните басейни се извършва дезинфекция на водата  и се следят микробиологичните и химически показатели.Ръководствата на плувните комплекси са сключили договори с РЗИ за изследване на водата в басейните относно микробиологичен и химичен анализ. Пробите се вземат и обследват два пъти седмично.