Социалните поемат разходите за лечение на все повече здравно неосигурени пациенти
Социалните поемат разходите за лечение на все повече здравно неосигурени пациенти / Дарик Габрово, архив

Лавинообразно се увеличават случаите на молби за заплащане болничното лечение на здравно неосигурени пациенти. Това съобщи Радослава Христова -началник отдел "Социална закрила", в местната социална служба. За последното тримесечие на миналата година на лечебните заведения са възстановени около 5000 лв. В един от случаите, пациентът, който е бездомник, е приеман и лекуван три пъти в рамките на годината.

 При изплащане от социалните на разходваните суми за лечение на здравно неосигурените лица няма въведени ограничения за броя на хоспитализациите. Това на практика означава, че един пациент, социално слаб, без здравни осигуровки, може да бъде приеман многократно в лечебно заведение, след което социалните, трябва да възстановят разходите, направени при престоя му. В социалната служба постъпват молби за суми, използвани за лечение от болници в цялата страна. В момента се разглежда случай на лекуван здравно неосигурен мъж, собственик на фирма. Ако няма официално деклариран доход обаче, разходите за лечението му ще бъдат поети отново от държавата.