Севлиево ще кандидатства по програма „Социални услуги в семейна среда“
Севлиево ще кандидатства по програма „Социални услуги в семейна среда“ / netinfo
Община Севлиево ще кандидатства пред Агенцията по заетостта по национална програма „Социални услуги в семейна среда“ в дейността й „Домашен помощник“.

Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица в предоставяне на качествени грижи на самотноживеещи възрастни хора и лица с увреждания без откъсване от семейната среда. В обхвата за кандидатстване се предвижда да бъдат разкрити 18 работни места за трайно безработни, регистрирани в Бюрото по труда като активно търсещи работа. Предвижда се те да се грижат за възрастни хора от селата Градница, Душево, Шумата, Крамолин, Хирево, Стоките, Агатово, Горна Росица, Добромирка, Сенник и Бериево.

Лицата, които желаят да бъдат обгрижвани от домашен помощник, трябва да подадат молби-декларации с всички необходими документи в

“Социално подпомагане”. На база на подадените документи социален работник извършва комплексна оценка в дома на лицата. Директорът на „Социално подпомагане” одобрява изготвения списък на лицата, подходящи за включване в програмата и предоставя на работодателя списъци на потребителите според степента на неотложност за включването им в програмата.

Домашните помощници ще извършват текущо почистване в дома на ползвателите на услугата, помощ при ежедневния тоалет,

приготвяне на храна с продукти на обгрижваното лице, закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост, дребни ремонти в дома и съдействие за извършването им. При заявена потребност от други специфични битови услуги е допустимо домашният помощник да предоставя такива, но само с негово съгласие и по преценка на работодателя. За такива се смятат основното почистване и сезонните услуги – цепене на дърва, почистване на сняг и др. Един домашен помощник ще обслужва 4-5 лица по предварително утвърден график.

Одобрените лица ще бъдат наети на трудов договор от кмета на общината за срок от една година. Те ще получават минимална работна заплата, заедно с всички плащания и осигуровки, предвидени в Кодекса на труда. Контролът върху дейността им ще бъде възложен на кметовете на населените места, в които ще се работи по програмата.

Предвижда се програмата да продължи до 31 декември 2010 година.