/ БГНЕС
Фирмата с най-добра оферта ще трябва да поддържа над 660 км общински пътища

Община Севлиево ще отпусне 1 375 000 лв. без ДДС за зимно поддържане на пътната мрежа в следващите три години. Обществената поръчка вече е публикувана и обхваща три зимни сезона – от 2019/2020 г., 2020/2021 г. до 2021/2022 г.

Публичното обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2019 година е на 10 януари

Планирано е зимното почистване и поддържане на общински пътища с обща дължина 287,8 км, на улици в 24 кметства и 4 кметски наместничества с обща дължина от 324,9 км. Изпълнителят ще трябва да поддържа и 50,7 км улична мрежа в Севлиево, както и 10 км главни улици в селищата в общината.

Зимното почистване и поддържане включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта на улиците при зимни условия, премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват подготвителни работи, като изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, осигуряване на необходимите материали и съгласуване на дейностите между органите на Агенция „Пътна инфраструктура“, Общината и дружествата, поддържащи републиканските и общинските пътища.

Дейностите за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и на улиците в община Севлиево се извършват в съответствие с плановете за зимно поддържане, предварително изготвени от Община Севлиево. 

Крайният срок за подаване на заявления за участие в обществената поръчка изтича в 17:00 часа на 11 януари 2019 г. Договорът на класирания на първо място ще бъде подписан до 30 април 2022 г