Снимка:
Снимка: / Община Севлиево
По повод на насрочените за 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Община Севлиево уведомява гражданите, че сайтът на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за справки в избирателните списъци е активен.

Чрез интернет страницата всички жители могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. В секцията може да се подаде и искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Напомняме, че тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.

На същата страница е предоставена информация за избирателните секции и местата за гласуване.