Росица Бинева
Росица Бинева / личен архив
С изложбата „Ножарството в Габровския край” ЕМО „Етър” гостува за първи път в Историческия музей на град Кнежа. Експозицията предизвика особен интерес, тъй като този характерен за Габровско занаят не е практикуван активно сред населението на този регион. Росица Бинева от екипа на ЕМО „Етър” организира цялостното представяне в Кнежа.
 

Г-жо Бинева, ЕМО „Етър” гостува за първи път с изложба в град Кнежа. Разкажете за нея!
 
Изложбата се казва „Ножарството в Габровския край”. Участваме със 164 експоната и представяме любопитна информация за историята на занаята, архивни снимки и материали; филм представящ технологичните етапи на изработване на нож – кулаклия; дипляна към изложбата, базар на майстор ножар - Андрей Стоятон Андреев. Представяме традициите в занаята от средата на ХІХ век до съвремието ни.
 
Докога ще гостува изложбата? И защо Кнежа?
 
До 15 март. Получихме покана от екипа на музея в Кнежа и от местната Община.
Нашето гостуване е част от богатия културен календар на музея, включващ интересни изложби от цялата страна. Макар екипът на музея да е малък, той развива доста сериозна и активна дейност с подкрепата на Общината.
Поканата вероятно се крие, в това, че ножарството не е характерен занаят за този край, но определено изложбата предизвика интерес още в първите дни от гостуването ни, както става ясно от актуалната информация на колегите в тяхната фейсбук страница. Освен това, бях приятно изненадана, че всички гости на откриването имаха своя спомен от „Етър”-а и когато разглеждаха културния ни календар, с готовност потвърдиха своето желание да дойдат пак.
 
Кой откри изложбата „Ножарството в Габровския край”?
 
На откриването на изложбата присъстваха, кмета на община Кнежа, представители на отдел Култура, любители на историята и ценители на занаята. ЕМО „Етър” е познато и любимо място, нямаше човек, който да не каза, че е идвал при нас. Говоря не само по време на представянето на изложбата, но и в неформалните разговори.

Гостуване на изложба в град Кнежа
Исторически музей Кнежа

изложба
Исторически музей Кнежа