ТУ Габрово
ТУ Габрово / DarikNews.bg
Преподаватели и студенти от Техническия университет в Габрово ще участва съвместно в спортен празник край Соколския манастир на 22 май. Организатор е ръководството на учебното заведение, съвместно със „Студентски съвет” и ДЕСО – направление „Физическо възпитание и спорт”.

Тържественият Академичен съвет по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост е насрочен за 23 май от 14:00 часа. На него ще бъде удостоен проф. д-р Елмар Хайнеман, ректор на Университета за приложни науки - Шмалкалден, Германия, с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Технически университет - Габрово.

Съгласно утвърдени в Университета традиции, на тържеството по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май, се награждават студенти за високи постижения и отличен успех, настоящи и бивши преподаватели и служители.