Проекти за малките и средни предприятия
Проекти за малките и средни предприятия / netinfo
Комисията по Икономически и парични въпроси към Европарламента подкрепи единодушно два пилотни проекта, предложени от евродепутата Биляна Раева oт НДСВ  в Брюксел. Проектите са в сферата на Малките и средни предприятия в рамките на Бюджет 2009 на ЕС. Нововъведенията ще намалят оперативните разходи, ще подобрят конкурентноспособността на европейските предприятияи ще повишат техният капацитет да привличат инвестиции.

Хармонизирането на стандарти за обмяна на информация при индустриални, малки и средни предприятия от взаимосвързани браншове подкрепя единият от проектите, изготвен в консултация с Българската Стопанска Камара. Той насърчава уеднаквяването на архитектурата на информационните технологии, които предприятията използват при работа с различни клиенти.

Вторият проект допълва съществуващите програми на Европейския инвестиционен фонд за подобряването на достъпа на малките и средни предприятия до нови финансови и инвестиционни възможности. Една от най-големите пречки пред тях за финансиране е липсата на капацитет за успешна подготовка на инвестиционни проекти. Това би могло да бъде подобрено чрез въвеждането на обучение за подготовка на успешни бизнес планове. Пилотният проект ще тества обучителните програми в няколко страни-членки и ще подобри съществуващите програми на общността.

Общата стойност на двата проекта е 4 милиона евро.