Проект за 50 хил. лв спечели Професионалната техническа гимназия
Проект за 50 хил. лв спечели Професионалната техническа гимназия / netinfo

Европейски проект “Училищни практики- възможност за усвояване на нови технологии” спечели Професионалната техническа гимназия “Д-р Никола Василиади” в Габрово. Стойността на проекта е 49 592 лв. Разработката се осъществява в партньорство с АМК “Задвижваща и управляваща техника”, ЗГПУ ГРУП- АД, Импулс- Ад, Резбонарезни инструменти ЕООД и с Технически университет- Габрово. Кандидатстването е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за “Разработване на механизми за училищи и студентски практики”. Предвидено е проектът да завърши в края на 2009 година.

Целта на разработката е да улесни прехода от училището към работното място и да повиши качеството на образование чрез придобиване на практически навици и умения. Идеята е да се повиши качеството на обучението в направленията Машиностроене, електроника и компютърна техника, както и да се запознаят участниците с нови авангардни технологии.

В проекта ще вземат участие 80 ученика от 10, 11 и 12 клас на техническата гимназия от специалностите “Машини и системи с ЦПУ”, “Електроника” и “Компютърна техника и технологии”.

Проектът включва 240 часа практически занятия, които са извън практиката, заложена в обучението им. Част от средствата по проекта са за стимулиране на учениците. Всеки от тях ще получава по 10 лв на ден за посещението на извънучебната практиката. Очаква се в началото на месец октомври да пристигне първият транш от финансирането.