Приемат заявления за лични асистенти
Приемат заявления за лични асистенти / Дарик Габрово

 

Дирекция "Социално подпомагане" Габрово вече приема заявления на кандидати за лични асистенти и кандидат-потребители на услугата. И тази година  институцията е одобрена за работа по проекта "Социална услуга за качествен живот". Разработката е по ОП"Развитие на човешките ресурси". Директорът на местната социална служба Радостина Братованова информира, че ще бъдат назначени 50 лични асистенти, с 20 повече от миналата година. Те ще се грижат за 50 лица с увреждания, заявили желание за това.

Според условията на проекта 35 от ангажираните като лични асистенти трябва да са извън семейството на лицата, които ще обгрижват. Осем ще бъдат назначени на пълен работен ден, 32-ма - на 6-часов и 10 на 4 - часов работен ден. С предимство при кандидатстване по проекта ще се ползват трайно безработните, но като лични асистенти могат да бъдат назначени още пенсионери, студенти и работещи. Потребителите на услугата имат право да изберат своя личен асистент. Проектът стартира на 1 март, а продължителността му е 12 месеца.