Представят възможности за финансиране на бизнеса в Дряново

/ ThinkStock/Getty Images

Актуални възможности за европейско финансиране, насочени към бизнеса ще бъдат представени в Дряново на 19 март - вторник, от 10:30 часа в заседателната зала на общинска администрация. Събитието е съвместна инициатива на Областен информационен център - Габрово и Община Дряново.

По време на информационната среща ще научите повече за процедурите „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса ще бъдат представени в Севлиево

В срещата ще вземе участие и експерт от териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието в Габрово, който ще представи възможностите за подпомагане по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и по схемите за директни плащания.