/ Регионален исторически музей-Габрово

На 17 април, от 14.00 часа в Регионален исторически музей–Габрово ще бъде представен том VI на сборника „Известия на РИМГаброво“, с доклади от Националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”, организирана от Регионален исторически музей, Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките и Етнографски музей на открито „Етър”. 

Това е първото научно реферирано издание на РИМ–Габрово, с научни рецензенти проф. д-р Евгения Калинова и доц. д-р Сашка Миланова. Сборникът съдържа 31 доклада и ще бъде представен от научния ръководител на конференцията проф. д-р Илияна Марчева от Института за исторически изследвания при БАН.

Националната научна конференция  „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”, се проведе на 26 – 27 април 2018 г. в Регионален исторически музей - Габрово. 

Форумът беше посветен на 135 години от началото на музейното дело в Габрово, на българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. и на включването на Габрово в мрежата на Творческите градове на ЮНЕСКО.