Повишено внимание при движение по улица Софроний Врачански и централната градска част
Повишено внимание при движение по улица Софроний Врачански и централната градска част / Dariknews.bg, архив

Въведена е временна организация на движение по ул. „Цанко Дюстабанов” в участъка от ул. „Янтра” до ул. „Априловска”, съобщават от Община Габрово. Ограничението е във връзка с реконструкцията на ул. „Софроний Врачански” и Централна градска част – изток.

Срокът на действие на временната организация на движение е от 23 ноември до 27 декември.

Изпълнителят на строителните дейности се задължава да осигури достъп за автомобили със специален режим на движение – противопожарна безопасност и спешна медицинска помощ, както и да постави знаци и светлини, сигнализиращи всички изкопи. За живеещите в района и за търговците ще бъде осигурена възможност за достъп до сградите и до търговските обекти.

Община Габрово призова водачите на пътни превозни средства и пешеходците да се движат с повишено внимание, спазвайки въведената временна организация.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.