Повече от 37 000 лв.  месечни помощи
Повече от 37 000 лв. месечни помощи / netinfo

37 135 лв. са изплатени като месечни помощи на лица и семейства от Габровска област през октомври. От тях 2177 лв. са предоставени в натура, съобщават от регионалната социална служба.

 168 семейства с повече от 4 деца са получили 14 089 лв. 561 случая са подпомогнати целево. Предоставените за целта средства са 15 800 лв. като почти 90% от тях са за безплатно пътуване.