съд
съд / / ThinkStock/Getty Images
Потвърдиха присъдите на трима души, които през март 2013 година влезли в къща в село Райновци и със заплахи и сила искали да принудят собственика да им даде 10 000 лева. Мъжете натрошили стъклата на постройката и на паркиран в имота микробус.

Осъдиха изнудвачи, заплашвали мъж със смърт, за да получат пари
 
За извършените престъпления първоинстанционният съд е наложил на Г. Ц. общо наказание от 6 години лишаване от свобода и глоба в размер на 4 500 лева. Определеното на Д. Я. наказание е 5 години лишаване от свобода и глоба в размер на 4 000 лева, а Я. Р. е осъден на 4 години лишаване от свобода и глоба в размер на 3 500 лева.

Полицията задържа извършителите на серия кражби от автомобили
 
С атакуваната присъда тримата жалбоподотели са осъдени да заплатят солидарно на гражданския ищец по делото - наследник на пострадалото лице, обезщетения за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 лева, както и за имуществени такива в размер на 792,90 лева. 
        
След анализ на всички доказателства по делото, въззивният съд счете за неоснователни изложените от жалбоподателите и техните защитници доводи за наличие на съществени процесуални нарушения, необоснованост и незаконосъобразност на първоинстанционната присъда, поради което потвърди същата изцяло.   

Решението на Окръжен съд – Габрово е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протест.