Понижено налягане на водоподаването на 06.08.2014 г.
Понижено налягане на водоподаването на 06.08.2014 г. / Община Габрово

Във връзка с изпълнение на дейности по водния проект, на 06.08.2014 г., от 08:00 ч. до 18:00 ч. ще бъде понижено налягането на водоподаването на високите етажи на ул. "Петър Падалски", ул. "Стефан Караджа", кварталите Голо Бърдо и Младост, а до 21.00 часа – на селата Гергини, Николчовци, Гарван, Райновци, Михайловци, Рачевци, Новаковци.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Понижено налягане на водоподаването на 06.08.2014 г.
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.