Половината от подпомаганите самотни многодетни майки се оказаха обвързани
Половината от подпомаганите самотни многодетни майки се оказаха обвързани / Дарик Габрово, архив
Половината от подпомаганите самотни многодетни родители се оказаха обвързани
35671
Половината от подпомаганите самотни многодетни родители се оказаха обвързани
Половината от подпомаганите самотни многодетни родители се оказаха обвързани
  • Половината от подпомаганите самотни многодетни родители се оказаха обвързани
  • Половината от подпомаганите самотни многодетни родители се оказаха обвързани

 

Ежемесечни проверки на семейното положение на подпомаганите самотни родители с четири и повече деца извършват социалните работници в Габрово. Целта е да се установи колко от тези хора съжителстват с други лица, тъй като разликата в предоставяните суми, като месечни помощи на самотно живеещите и на останалите, е значителна. Например, родител, който се грижи сам за дете до 3 години получава месечно 78 лв. само за себе си, при съжителство обаче сумата е почти двойно по-малка.

 Директорът на социалната служба в Габрово Радостина Братованова информира, че вече е извършена проверка на 60 подпомагани самотни майки с четири и повече деца. При 35 от тях е установено съжителство и те са поканени с писма да пререгистрират социалното си положение. "В някои случаи засегнатите твърдят, че лицата, с които живеят, са техни роднини. Тогава изискваме удостоверение за роднинска връзка от ГРАО. Досега е установен само един такъв случай", коментира Братованова. Тя изрази специалната си благодарност на габровската полиция, която съдейства при извършване на проверките.

Повече в прикачения файл