Подготвя се стартирането на възстановителните дейности по надстройката на язовир „Христо Смирненски“
Подготвя се стартирането на възстановителните дейности по надстройката на язовир „Христо Смирненски“ / ПП ГЕРБ - Габрово

Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по проекта за възстановяване на надградената стена на язовир „Христо Смирненски“ и предстои стартирането на търг за избор на изпълнител на строителните дейности.

Те ще бъдат на стойност 340 000 лева, които са предвидени в поименния списък на дирекция „ВиК“ към МРРБ за 2015 г.

Тази информация разпространиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ в Габрово, като се позоваха на казаното от народният представител от ГЕРБ Цветомир Михов. Той е отправил официално питане до Министерството.

В отговора се уточнява, че за да се изпълнят строително-монтажните работи, към момента по сключен договор от октомври 2014 г. проектът се съгласува с компетентните ведомства и предстои изготвяне на доклада за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите.

По сключен договор на 28.01.2015 г. технически контрол извършва оценка на проекта по част „Конструктивна“. От дирекция „ВиК“ се подготвя документация за стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорт на язовирната стена и съоръженията, който е необходим за издаване на разрешение за строеж.

След съгласуване на проектната документация и издаване на разрешителното, МРРБ ще стартира търг за избор на изпълнител на строителните дейности, индикативната стойност на който е 340 000 лв. с ДДС.