Поддръжката на общински жилища е ангажимент на наемателите
Поддръжката на общински жилища е ангажимент на наемателите / Дарик Габрово, архив

Близо 170 000 лв. дължат към месец август бивши и настоящи наематели на общински жилища в Габрово, съобщи зам.-кметът Климент Кунев. "Сумата ежемесечно варира, в зависимост от извършените плащания. Важно е да се знае, че договорите на наемателите се считат за редовни, ако техните задължения са в размер под размера на три месечни вноски за наем", уточни Кунев.

Общината е завела 157 съдебни иска, от които 120 вече са с решения. Предстои събиране на средствата, включително и чрез съдия-изпълнител. От общинската администрация обаче не вярват, че ще си получат дължимото. На територията на Общината има 579 общински жилища. 25 от тях са резервни и в тях се настаняват жители, които не са били картотекирани, но са останали без дом или са с тежки здравословни проблеми. 15 са ведомствените жилища. В момента са свободни 31 жилища, като всички те са в изключително лошо състояние и не са годни за обитаване. До началото на зимния сезон трябва да бъде извършен ремонт на 16 от тях.

Зам.-кметът Кунев припомня, че задължение на наемателите е да се грижат за жилищата. В много случаи това не става и след такива недобросъвестни граждани, имотите стават напълно неизползваеми и единственото, което може да се направи е сградите да бъдат съборени. При самонастаняване в общинско жилище или нарушаване на задълженията от страна на наемателите се предприема принудително извеждане или прекратяване на провоотношения, ако има такива. Обжалванията в тези случаи са доста чести и решенията се вземат от съда.

На практика няма срок за обитаване на общинско жилище и така то може да се използва до живот от наемателите. Обяснението е, че съгласно законовите разпоредби срокът за настаняване не може да бъде по-дълъг от 3 години, но съгл. чл. 16, ал. 4 от Наредбата за общинските жилища, при изтичане на срока, наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

За да получи общинско жилище кандидатът не трябва да притежава имот, годен за постоянно обитаване, да не е прехвърлял или дарявал имоти през последните 5 години, не притежава имущество в налични парични средства над определен размер, има адресна регистрация не по-малко от 5 години в Габрово и не се е самонастанявал. Доходът на член на семейството на кандидатстващите не трябва да надхвърля минималната работна заплата, като изчеслението става  по специална формула.

Ако се направи проста аритметична сметка обаче, се оказва, че според този критерий повечето габровци имат право на общинско жилище. Например самотна майка с две деца трябва да взема около 1000 лв. месечно, за да не може да покрие изискването за нисък доход. Собствеността на фирма също не е пречка, ако декларираната печалба от нея е малка.

В момента реално за настаняване чакат 83 семейства с общо 197 граждани.