От Община Севлиево представиха новото предприятие Обреди на траурните агенции
От Община Севлиево представиха новото предприятие Обреди на траурните агенции / Dariknews.bg, архив

Във връзка със стартиране дейността на създаденото ново общинско предприятие "Обреди", ръководството на Общината събра на обща среща представителите на траурните агенции в Севлиево и на предприятието.

Траурните агенции бяха запознати с решението на Общински съвет за създаване на предприятието и с предмета на дейността му, с процеса на работа, с правата и задълженията по длъжностна характеристика на директора на общинското предприятие. В хода на разговорите се изясни, че дейността на Общинското предприятие не се припокрива с дейностите на траурните агенции.

Предприятието няма право на търговска дейност. То се грижи за стопанисването, поддръжката и почистването на гробищните паркове, водене на регистри на покойниците по гробни места, гробокопане и гробополагане, определяне на мястото, датата и часа на погребението, но няма право да извършва обредни дейности, свързани с организация на погребение и съпътстващите го ритуали.

Общинското предприятие ще работи за подобряване на материалната база и условията за извършване на обредна дейност, която се предлага от траурните агенции или религиозните лица, съобразно вероизповеданието на покойника. Служители на предприятието ще изпълняват и дейности, свързани с осъществяване на контрол за спазване на наредбите, приети от Общинския съвет в Севлиево.

Изясни се и начинът на взаимодействие между траурните агенции и служителите на предприятието - смъртният акт на починало лице се издава от служители в ГРАО на общинска администрация и с издадения смъртен акт близките отиват в траурните агенции, които на свой ред се свързват с общинското предприятие. В хода на разговорите Общината се ангажира да регламентира достъпа на траурните агенции до гробищните паркове по начин, който не възпрепятства изпълнението на поетите от тях ангажименти към опечалените, както и да обяви конкурси за отдаване под наем на площи за търговска дейност на входа на парковете (за продажба на цветя, свещи и др.).

Фирмите открито споделиха проблемите, които са имали до момента и се убедиха в изискването на Наредбата на Министерство на здравеопазването от 2011 г., в която се регламентира погребение не по-рано от 24 часа след настъпването на смъртта и не по-късно от 48 часа, което налага и въвеждането на график за погребенията. Почти всички траурни агенции одобриха въвеждането на регламент, който елиминира възможността за монопол и създава предпоставки за лоялна конкуренция между фирмите. Ръководството на Общинското предприятие „Обреди" увери, че разчита на диалога и непосредствената комуникация с фирмите и с гражданите за решаване на възникнали проблеми, както и предложения от тях за подобряване на услугите.

Предложението за актуализиране на Наредбата за гробищните паркове и погребално обредната дейност на територията на Община Севлиево е качено на сайта на общината. Всички траурни агенции се ангажираха до 10 септември да се запознаят с документа и да внесат писмени предложения до общинското предприятие. Следващата работна среща ще бъде в края на септември. На нея ще се коментира въвеждането на нови услуги с цел по-добро извършване на дейността.