Определени са секциите за машинно гласуване

машинно гласуване
машинно гласуване / БГНЕС
ЦИК определи секциите за машинно гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за Седми район – Габровски.
 

ред

Единен номер

Населено място

Адрес на избирателната секция

1.

070500002

Гр.Габрово

Читалището - кв.Русевци, пл."Българка" № 1

2.

070500005

Гр.Габрово

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

3.

070500008

Гр.Габрово

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

4.

070500011

Гр.Габрово

СОУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" № 7

5.

070500014

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

6.

070500017

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

7.

070500020

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

8.

070500023

Гр.Габрово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов" № 69

9.

070500026

Гр.Габрово

Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василияди"

10.

070500030

Гр.Габрово

Технически Университет - Ректорат, ул. "Хаджи Димитър" 4

11.

070500033

Гр.Габрово

Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" № 15

12.

070500036

Гр.Габрово

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. Равнец 1

13.

070500039

Гр.Габрово

Бивша Професионална гимназия по строителство, ул. Равнец 1

14.

070500042

Гр.Габрово

НУ”Васил Левски”/БившеОУ "Ц.Дюстабанов",ул.Хр. Смирненски 27

15.

070500045

Гр.Габрово

НУ”Васил Левски”/БившеОУ "Ц.Дюстабанов",ул.Хр. Смирненски 27

16.

070500048

Гр.Габрово

Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василияди"

17.

070500051

Гр.Габрово

Спортно хале - стадион "Христо Ботев", бул.Априлов

18.

070500054

Гр.Габрово

Административна сграда на "ВиК" ООД, бул. "Трети март" № 6

19.

070500057

Гр.Габрово

Бивше ОУ "Христо Смирненски", бул. Никола Вапцаров 19

20.

070500061

Гр.Габрово

Магазин за хранителни стоки, кв.Стефановци, ул. Г.Стефанов 61

21.

070500064

Гр.Габрово

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

22.

070500067

Гр.Габрово

СОУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" № 48

23.

070500070

Гр.Габрово

ОУ "Неофит Рилски", ул. "Неофит Рилски" № 17

24.

070500073

Гр.Габрово

Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" № 18

25.

070500076

Гр.Габрово

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

26.

070500079

Гр.Габрово

ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" № 42

27.

070500082

Гр.Габрово

Читалище, кв. Любово, ул. "Черни връх" № 8

28.

070500110

С.Яворец

Читалище, с. Яворец,пл."Девети септември" №3

29.

071200003

Гр.Дряново

Спортна зала, ул. "Поп Харитон" № 1

30.

071200006

Гр.Дряново

СОУ "Максим Райкович", І етаж, ул. "Васил Левски" 16

31.

071200009

Гр.Дряново

Клуб на пенсионера, ул. "Шипка" 106

32.

071200012

Гр.Дряново

Клуб, ул."М.Преображенски" № 34 А

33.

073500013

Гр.Плачковци

ОУ"Васил Левски" - ляво крило, ул. "Бузлуджа" № 12

34.

072900002

Гр.Севлиево

I ОУ "Христо Ботев",ул."Проф.д-р А.Златаров" 14 , I етаж

35.

072900005

Гр.Севлиево

Дом на културата "Мара Белчева", ул. "Св.Княз Борис І" №20, фоайе

36.

072900008

Гр.Севлиево

Център по превенция, ул. "Светлина" №  40

37.

072900011

Гр.Севлиево

МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - I етаж, ул. "Стефан Пешев" 147

38.

072900014

Гр.Севлиево

Клуб на инвалида, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 16

39.

072900017

Гр.Севлиево

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров", ул. "Ненко Илиев" 3

40.

072900020

Гр.Севлиево

ОДЗ "Пролет", ул. "Стара планина" 92

41.

072900023

Гр.Севлиево

ОДЗ "Пролет", ул. "Стара планина" 92

42.

072900026

Гр.Севлиево

Бивше Абаджийско училище, ул. "Мара Гидик" 17

43.

072900029

Гр.Севлиево

ж.к. "Митко Палаузов" блок № 27, Клуб на пенсионера

44.

073500002

Гр.Трявна

СОУ "П.Р.Славейков", ул. "Ангел Кънчев" №19

45.

073500005

Гр.Трявна

НХГ за ПИ "Тревненска школа", ул."Ангел Кънчев" № 150

46.

073500008

Гр.Трявна

ВиК, ул."Украйна" №49

47.

073500018

Гр.Трявна

Кметств. с.Бангейци - гр. Трявна, ул. "Патриарх Евтимий" № 36

48.

072900032

С.Батошево

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

49.

072900038

С.Горна Росица

Клуб на пенсионера, ул. "Иван Гичев" 57

50.

072900041

С.Дамяново

Клуб на пенсионера, ул. "Н.Вапцаров" 7

51.

072900048

С.Крамолин

Салона на кметство, ул."Еделвайс" 1

52.

072900056

С.П.Славейков

ОУ"Св.св.Кирил и Методий" I етаж,ул."Свобода" 34

53.

072900058

С.Ряховците

Сграда на кметството (Клуб на пенсионера), пл."Девети септември" 1