Около 200 родители остават без детски добавки
Около 200 родители остават без детски добавки / Дарик Габрово

На около 200 родители  в Габровска община се спират  месечни помощи за деца. Причината е, липсата на бележка, удостоверяваща, че детето посещава училище. Крайният срок за подаването й изтече в края на октомври. Условието не е ново и при попълване на молбата за отпускане на детски добавки, независимо кога е станало това, родителите се уведомяват, че в началото на новата учебна година трябва  да представят такива бележки в социално подпомагане.

„За съжаление голяма част от родителите забравят, че трябва да изпълнят това условие. Прави впечатление, че в повечето случаи  учебните заведения са ги подготвили и раздали, но хората забравят да ги донесат", коментира Радостина Братованова, шеф на социално подпомагане.

322 са подадените молби за отпускане на целева помощ за първокласници в Габровска община. Отказите са три. Помощ е отпусната на 325 деца, като се забелязва  увеличение на близнаците. Размерът на целевата помощ е 150 лв., а условията за отпускане са средномесечен доход на член от семейството за последната година 350 лв. и бележка, че малчуганът е записан в училище. В момента тече проверка дали всички първокласници, получили целевите средства,  наистина посещават учебните заведения.