Около 180 000 евро в Пункт за преработка и съхранение на дивечово месо
Около 180 000 евро в Пункт за преработка и съхранение на дивечово месо / netinfo
Пункт за преработка и съхранение на дивечово месо бе открит към Държавно ловно стопанство “Росица” Севлиево. Обектът е част от проект, реализиран с финансовата помощ на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ). Разработката включва разкриването на още три такива пункта на териториите на Държавните ловни стопанства “Витошко-Студена”, “Черни Лом” и “Шерба”.

Приносът на немската страна за четирите обекта възлиза на около 250 000 евро като 30 000 от тях са дадени за подготвителна дейност, включваща проучване на подходящите места за изграждането им, обучение и консултации, съобщи ръководителят на Германското дружество Хенинг Твестен като добави, че не бива да се забравя и приносът на българската страна, например осигуряването на сградите. Пунктът към ловното стопанство “Росица” е най-големият от четирите. Общата инвестиция в него е около 180 хиляди евро.Той е разположен на 170 кв.м площ.

Само в този обект ще се извършва вакуумиране и замразяване на дивечовото месо, което на първо време ще се предлага в ресторантите. “Тези инсталации не бива да се като кланици. Те са елемент от цялостното стопанисване на дивечовата популация. Ако ние нямаме такива пунктове значи не можем да използваме нито един килограм дивечово месо, каза Мартин Борисов, координатор на проекта от немска страна.