Обсъждат интеграцията на децата от етносите
Обсъждат интеграцията на децата от етносите / netinfo

Конференция на тема “Образователна интеграция и социализация на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Габрово” се организира в Габрово.

В дискусията ще участват представители на всички училища и училищни настоятелства, на РИО – Габрово, Областната администрация, Общинското училищно настоятелство, Дирекцията Социално подпомагане, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, общински съветници и други институции и организации, чиято дейност има отношение по интегрирането на деца и етноси.

Целта на форума е да се споделят подходите и формите на ефективна работа, както и да обединят усилията си за постигане на по-добри резултати в интегрирането на децата и неутрализиране въздействието на различните отрицателни фактори, които пречат за ефективното прилагане на мерките.