Патронажна грижа в община Казанлък
Патронажна грижа в община Казанлък / община Казанлък
Общината предлага от 1 януари нова социална услуга за възрастни и за хора с увреждания. "Асистентска подкрепа" се създава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Това съобщиха от общината.

Социалната услуга е с капацитет 146 потребители и ще се финансира от държавния бюджет. Тя включва подкрепа от асистенти, които ще помагат на потребителите за самообслужване, придвижване, изпълняване на ежедневни домакински дейности и комуникация.

Да кандидатстват за помощта могат възрастни хора, които не могат да се обслужват сами, но нямат определена по съответния законов ред степен на намалена работоспособност. Услугата могат да ползват деца и пълнолетни лица с трайни увреждания и с чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или не получават грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите представят лично или чрез пълномощник заявление, документ за самоличност, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, протоколи и епикризи. Всеки потребител може да ползва услугата до 4 часа дневно в работните дни. С наетите социални асистенти ще бъдат сключени трудови договори за 8-часов работен ден, като всеки асистент ще предоставя подкрепа на няколко потребители.

Документите ще се приемат в домашния социален патронаж.