Община Севлиево обяви конкурс за коледна картички, която да получи самотен човек
Община Севлиево обяви конкурс за коледна картички, която да получи самотен човек / Община Севлиево

За трета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево и Младежки център – Севлиево организират конкурс за изработване на коледна картичка.

Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината и има за цел да провокира желание у подрастващите да изработят картичка с пожелание, която да бъде изпратена на самотен човек от община Севлиево в навечерието на Рождество Христово. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат оценени.

Възрастовите групи за участие са:

  • Предучилищна възраст – деца до 6 години;
  • Първа възрастова група – от 6 до 10 години;
  • Втора възрастова група –  от 11 до 15 години
  • Трета възрастова група - от 16 до 19 години.

Всяка картичка трябва да съдържа коледно пожелание, да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца и точен адрес. При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник). При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка. Картичка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ Е: 18.00 часа на 10.12.2014 г. в Младежки център-Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Канлъ дере” №14.

Тричленно жури ще разгледа и оцени получените картички .

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, поощрителни награди, както и награда за най-оригинално пожелание.

Всички картички ще зарадват самотни хора за Коледа. Нека заедно им подарим топлина в навечерието на коледните празници.

Награждаването ще се проведе на 17 декември (сряда) от 17:30 часа в ГХГ „Асен и Илия Пейкови”, където всички картички ще бъдат изложени.