/ Община Севлиево
Община Севлиево ще изгради ново мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“. За целта Общината кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проекта, а Фондът вече одобри проектното предложение. Община Севлиево ще получи безвъзмездна финансова помощ за проекта си в размер на 97 541,62 лв., което представлява 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Новото мултифункционално спортно игрище ще се финансира чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Според процедурата максималният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Спортна алея на славата в Севлиево

Проектът за мултифункционалното игрище е изготвен във връзка с подобряването на спортната база на I ОУ "Христо Ботев" в град Севлиево. Инвестиционните намерения на общината са за изграждане на спортно игрище с ажурна ограда, позволяваща тренирането на няколко вида спорт. Теренът е ситуиран в южната част на дворния имот на I ОУ „Христо Ботев“, върху съществуващата асфалтова площадка.

Достъпът е осигурен от северозападната страна на игрището, граничеща със сградата на училището. Спортното игрище е с размери 17х27м и включва две тренировъчни полета. Размерите на всяко от тях съответстват на изискванията за провеждане на няколко вида спорт. Допълнителна площ е предвидена около игралните полета - зона за сигурност и комуникация. Спортната площадка е обезопасена с 6-метрова ажурна ограда.
 

Д-р Иван Иванов с приз "Кмет на годината" в сектор "Младежки дейности и спорт"Използваната настилка за игрището ще бъде изкуствена трева с височина 20мм, която позволява практикуването на два вида спорт. Осветлението ще се осигурява посредством LED прожектори, разположени в четирите ъгъла на игрището. Общата площ на мултифункционалното спортно игрище 459 кв. м. Площта на терените за футбол и баскетбол ще са по 375 кв. м.

„Радостен съм, че на подобно игрище деца и младежи ще могат да играят футбол и баскетбол. То ще може да се ползва както от учениците, така и от граждани. Общината ще продължи и занапред да инвестира средства и усилия в подобряването на спортната инфраструктура“, заяви и кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов.