Община Габрово остава финансово стабилна
Община Габрово остава финансово стабилна / Дарик Габрово, архив

Община Габрово запазва своята финансова стабилност, а това е в резултат на разумно управление, изразяващо се в реалистичен подход при определяне приходната част на бюджета и разходване на публичния ресурс икономично, ефективно и ефикасно, коментира пред Дарик кметът на Габрово Таня Христова.

За периода ритмично и в съответствие с утвърдените бюджети са финансирани всички бюджетни структури.

По  думите на кмета просрочени задължения няма, "но за съжаление, въпреки усилията не можем да се похвалим с намаляване размера на просрочените вземания. Изпитваме сериозни трудности при изпълнението на програмата за управление на общинската собственост, в частта разпоредителни сделки и наемни отношения. Към края на ноември в сравнение със същия период на 2011 г. приходите от наеми на имущество са намалели със 17% ( към м.11.2011 - 862840; към м.11.2012 - 709216)".

Кметът допълни, че въпреки негативните тенденции Общината може да отчете ръст в изпълнение на инвестиционната програма (бюджетен ресурс- целева субсидия, собствени средства, други държавни трансфери) Усвоеният бюджетен ресурс към ноември тази година е 2 306 612 лв. при 1 326 205 лв. за миналата.

 Разплатените инвестиционни средства  по проекти са в размер на 17 682 513 лв., което сравнено с бюджетните инвестиционни разходи е над седем  пъти по-вече.