/ Община Габрово
Община Габрово подаде за оценка проектно предложение в сферата на изкуството и културата - „ФестивалНО в квартала“. Идеята е да бъдат създадени нови форми и пространства за култура в градска среда, чрез които да се привлече повече публика.

Община Габрово кандидатства за ремонт на Летния театър

Планирани са събития в пет габровски квартала - „Младост“, „Бичкиня“, „Христо Ботев“, „Дядо Дянко“ и „Шести участък“. Проявите ще предложат нов вид преживяване, провокирайки човешката сетивност.

Община Габрово кандидаства по „Красива България“ за зали - тенис на маса и бойни спортове

Замислени са различни музикални вечери, спектакли, ателиета, демонстрации, събития за кулинарно изкуство, занаяти и други. Най-доброто от програмите ще бъде представено като турнета в градове от региона.

Включено е обучение на местните културни организации и творци за развитие на бранша и работата с публики. Акцент в разработката ще бъде присъствието на пет визуални артисти от България и Норвегия, които ще реализират творчески инсталации в няколко градски района.

Когато мечтите се сблъскват с реалността - „Кокошка“ на „Сфумато“ и SPAM studios в Габрово

Прогнозната стойност на проекта е 383 231.45 лв. със срок за изпълнение от две години.
В случай че бъде одобрен, дейностите ще се изпълнят в партньорство с норвежкия инкубатор за стартиращи предприемачи „Осло Интернешънъл Хъб“ и местните организации - Народно читалище „Будителите 2017“ и Фондация „От БГ“.

Кандидатстването е по процедурата „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Община Габрово с проект за игрището с изкуствена трева в СК „Христо Ботев“

Максималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде отпусната по програмата, е 200 000 евро. Подборът е конкурентен. Няма изискване за съфинансиране от кандидатите.