Дряново
Дряново / netinfo
Места инициативна група (МИГ) „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” и сходна структура от Естония са единствените, избрани между сродни организации на Европейска селска мрежа, за включване в съвместен проект с МИГ Аисапари – Финландия. Идеята е за побратимяване на населени места, които са на територията на двете страни.

7,3 млн. лв. влизат в две общини от областта, благодарение на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

„Огромен интерес сред финландските ни партньори предизвикаха читалищата, които са хранилища на традиции и подпомагат развитието на самодейност и култура.

От Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ провеждат обучения за местни лидери

Проектът е насочен към дейности по организация на ежедневието в малките населени места и обмяна на практики – например съвместни фестивали, планиране на свободно време и хоби, с цел мотивиране на населението за активно включване”, коментираха от екипа на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”.

Трявна
netinfo

Началото на проекта се очаква да стартира през октомври 2019 г. и да приключи през декември 2021 г. От българска страна предстои да се организират срещи с кметовете, за да се конкретизират както участниците, така и дейностите и инициативите, които ще бъдат заложени в съвместния проект.