Ниска армировка довела до падането на погледната площадка
Ниска армировка довела до падането на погледната площадка / Община Габрово
Ниска армировка е довела до падането на погледната площадка
54882
Ниска армировка е довела до падането на погледната площадка
  • Ниска армировка е довела до падането на погледната площадка

Неправилно разположение на армировката е довело до падането на погледната площадка на крайречната улица "Аврам Гачев" в Габрово. Това сочат резултати от направените в лабораторията на университета по архитектура, строителство и геодезия изследвания на три проби от терасата. Официалната експертиза ще бъде предоставена на Община Габрово до два дни. Предварителна информация обаче бе изнесена от проф. Тодор Бараков от УАСГ, ангажиран с изготвяне й. В присъствието  на кмета на Общината Таня Христова и зам.-кмета Добрин Савчев   бяха дадени конкретни отговори на поставените в експертизата въпроси.

Направените изследвания на трите проби от погледната площадка сочат, че няма нарушения в якостните параметри на използвания бетон, като вложеният дори е  по-висок клас от заложения в проекта.  Има поставена армировка и достатъчно, но тя не е на своето проектно положение. Според проф. Бараков носещата и монтажната армировка са подредени правилно, но носещата е смазана вероятно при бетонирането и затова е разположена по-ниско от необходимото.

Ако беше поставена по-високо, нямаше да има никакви последици. Проблемът е, че смачкването е трябвало да бъде проконтролирано, коментира проф. Бараков и препоръчва, тъй като не се знае какво е положението при останалите две площадки,  да се махне облицовката им  и да се долее нова плоча.

Изпълнението на тази дейност ще започне, след като се спазят всички законови процедури и изисквания, и ще бъде за сметка на изпълнителя, уточни кметът на Габрово Таня Христова.

Повече в звуковия файл