Необходимо е преориентиране на публичните политики в Габрово, според министър Дончев
Необходимо е преориентиране на публичните политики в Габрово, според министър Дончев / Sofia Photo Agency
Необходимо е преориентиране на публичните политики в Габрово според министър Дончев
58829
Необходимо е преориентиране на публичните политики в Габрово според министър Дончев
  • Необходимо е преориентиране на публичните политики в Габрово според министър Дончев

Габрово е предизвикателство и в никакъв случай проблем. Така министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев коментира представеното за региона проучване от Института за пазарна икономика.  „Очевидно има редица позитиви и  проблем, основно демографски.  Въпросът е да се надгражда на това, което е позитив, а не да се позволява на негатива да се разгръща", добави министърът.

 Той подчерта, че изследването регистрира икономически виталитет - и ако се погледне БВП, и нивата на предприемаческа активност, и всички останали фактори, свързани с конкурентоспособността на икономиката, които са значително над средните в страната. Качеството на работната сила също е много високо, регионът е на второ място след София по брой лица с висше образование. Основният проблем е нерадостната демографска картина - не толкова като брой население, колкото като възрастова структура.

 „Това не е типична картина. Подобен профил е характерен за места с висока безработица, със слабо развита икономика.  Той е добър ориентир къде трябва да са насочени публичните политики и ако през изминалите години  основните акценти са били  осигуряване на добра среда за бизнеса, това означава преориентирането им - особено внимание на образователните институции, специално по отношение на университета", каза министър Дончев и добави, че това е инструментът, който може да привлича и задържа млади хора в града за разлика от средните училища. По думите на министъра са необходими и повече усилия в посока  спортно развлекателна инфраструктура. Според Томислав Дончев  местната власт  има възможност за реакция, като това е процес на целенасочени усилия за следващото десетилетие.  

Той допълни, че са необходими повече усилия в градски маркетинг.

Целият разговор сминистър Дончев в звуковия файл