Недостатъците на Бюджет 2011 според Николай Григоров
Недостатъците на Бюджет 2011 според Николай Григоров / Дарик Габрово

 

Лидерът на червените в Габрово Николай Григоров определи бюджета на общината като бюджет на администрацията. Според него той е бил е приет без дебати, без вникване в неговия дух и философия. Поради тази причина всички съветници от групата на БСП са изразили своето несъгласие с него и са гласували „против" и „въздържали се".

По думите му, през последните четири години от БСП демонстрират различна философия по отношение на правенето и изпълнението на бюджета. Григоров съобщи кои са били основните мотиви, които са провокирали червените общински съветници да гласуват по този начин. На първо място той изтъкна частта с приходите от местните данъци, които са подценени за сметка на таксите. По отношение на продажбата на общинско имущество Григоров  смята, че там нещата не се вършат по правилен начин и няма никакво планиране. За пример той даде 2009 година, когато в бюджета са били заложени 5 000 000 лева, през 2010 година  2 000 000 лева, а през настоящата едва 650 000 лева.

Като друг основен мотив за несъгласието с Бюджет 2011, Григоров изтъкна липсата на сериозни пари от концесии, както и сумата определена за публично-частни партньорства, която е недостатъчна. Червените общински съветници имат сериозни притеснения и относно инвестиционната програма за ремонт на общинската пътна мрежа, тъй като са заложени твърде малко средства.

Григоров смята, че нищо не е предвидено и за раздвижването на туристическата инфраструктура. Пари се разпиляват за незначителни проекти, които нямат особена устойчивост, тоест те не са съобразени с бъдещи бюджети на общината, което е опасно, счита още той.