Наградиха победителите в конкурса Най-добра Коледна картичка
Наградиха победителите в конкурса Най-добра Коледна картичка / Община Севлиево

Наградиха победителите в конкурса "Най-добра Коледна картичка", организиран от Община Севлиево. Получените картички ще бъдат изпратени на самотни възрастни хора.

За четвърта поредна година Община Севлиево съвместно с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявиха конкурс за най-добра коледна картичка. Получени са над 217, като сред тях има и международно участие – една от картичките е изпратена от САЩ.

Най-оригиналните картички успяха да впечатлят тричленното жури в състав: Велимира Илиева - севлиевски художник, Силвия Ангелова – секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Силвия Начева – ръководител на Младежки център - Севлиево. Журито призна, че тази година изборът е бил по-труден, защото майсторите на картички стават все по-добри.

Наградиха победителите в конкурса "Най-добра Коледна картичка"
netinfo

Наградите на победителите връчиха заместник-кметът „Хуманитарни и социални дейности“ Красимира Йорданова и Силвия Ангелова – секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево.

Наградиха победителите в конкурса "Най-добра Коледна картичка"
netinfo

Всеки от наградените получи награда и грамота за участие. Първата награда при най-малките – до 6 години, журито отреди за Траяна Василева на 5 години от Целодневна детска градина „Радост”, втората награда бе определена за Цветан Филипов Филев на 6 години от Обединено детско заведение „Щастливо детство” - запад. На трето място комисията класира Дея Димова на 5 години от Целодневна детска градина „Радост”.

Наградиха победителите в конкурса "Най-добра Коледна картичка"
netinfo

С поощрителни награди в първа възрастова категория се награждават: Белла Десиславова Александрова на 6 години от Обединено детско заведение „Слънце”, Фиген Кязим Фехим на 5 години от Обединено детско заведение „Пролет”, трета група, Цветелина Мирославова Минкова на 6 години, възпитаник на школата по рисуване към Народно читалище „Развитие- 1870” – гр.Севлиево.

Първа награда във втора възрастова група - от 6 до 10 години журито отсъди на Кристина Емилова Митева на 9 г. от школата по рисуване към Детски комплекс „Йовко Йовков”, втората награда е определена за Кремена Георгиева Колева на 9 години към школата по рисуване при Народно читалище „Развитие - 1870“ - гр.Севлиево . На трето място комисията класира картичката на Дияна Георгиева Гечева на 9 години живуща в САЩ.

С поощрителни награди във втора възрастова категория се награждават: Андреа Андреева Маринова на 7 години, Рая Радославова Петрова на 9 г. към школата по рисуване при Народно читалище „Развитие”, Ивайла Емилова Митева – 9 г. от Детски комплекс „Йовко Йовков”, Магдалина Ганкова Минкова – 9 г. Детски комплекс „Йовко Йовков”, Айсу Южмедин Бежкова – 9 г. Народно читалище „Развитие” и Мирела Ивайлова Митева  на 9 г. от Детски комплекс „Йовко Йовков”.

Първа награда в трета възрастова група - от 11 до 15 години – се присъжда на Мария Добрева на 15 години от Основно училище „Васил Левски”, село Шумата, второто място е присъдено на Ахмед Ибрямов от Първо основно училище „Христо Ботев”, гр.Севлиево. На трето място бе класирана картичката на Милан Ангелов Костадинов на 11 г. от Първо основно училище „Христо Ботев” Севлиево.

С поощрителни награди в трета възрастова група са отличени картичките на Димитър Александров от Основно училище „Васил Левски” - село Шумата, Симона Димитрова Димитрова на 14 г., Зюлия Себайдинова на 11 г. и Цоньо Данаилов Цонев на 11 г. от Детски комплекс „ Йовко Йовков”.

Първа награда при най-големите - от 16 до 19 години, печели Силвия Миткова Ангелова на 18 години от Народно читалище „Развитие 1937” - село Кормянско, втора награда се присъжда на Пенка Стефанова на 16 години от Първо основно училище „Христо Ботев”-  гр. Севлиево.

С най-оригинално пожелание на коледната картичка успяха да спечелят журито Борислав Йорданов Дзирков на 12 г. от гр.Севлиево, на когото се присъжда първо място. На второ място е Стефка Мариева на 14 г. от ОУ „Васил Левски“ – с.Шумата, а трета награда е определена за Нели Ружева Йорданова на 12г. от Първо ОУ „Христо Ботев” – гр.Севлиево.

Грамоти за най-активно участие в конкурса за коледна картичка от детска градина/ училище се присъди на:

1. ОДЗ „Пролет“ – 1, IIIа група – гр.Севлиево;

2. ОДЗ „Пролет“ – подготвителна група, 6 г., гр.Севлиево;

3. ОДЗ „Пролет“ – 1, втора група, гр.Севлиево;

4. ОДЗ „Слънце” – гр.Севлиево;

5. ЦДГ „Радост” – гр.Севлиево;

6. ОДЗ „Щастливо детство“ – запад, гр.Севлиево;

7. Второ основно училище „Стефан Пешев“ – гр. Севлиево;

8. Първо основно училище „Христо Ботев“ – гр.Севлиево;

9. ОУ „Христо Ботев“ – с. Добромирка;

10. ОУ „Васил Левски“ – с. Шумата;

Всички получени творби са неповторими и носят коледен дух, затова ще стоплят сърцата на самотни възрастни хора от общината.