Снимка:
Снимка: / Мирослав Семов подписа договорите на четири фирми, чиито проекти са одобрени за финансиране
Мирослав Семов за срещата на местните инициативни групи и министерствата в Трявна
101944
Мирослав Семов за срещата на местните инициативни групи и министерствата в Трявна
  • Мирослав Семов за срещата на местните инициативни групи и министерствата в Трявна
В Трявна се проведе информационна среща, организирана от Управляващия орган на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Министерството на земеделието, храните и горите. Участие взеха представители на местните инициативни групи от страната и на няколко министерства, които имат отношение към дейността им. Кметът на Дряново Мирослав Семов, председател на Колективния управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, заяви пред Дарик, че на двудневната среща са дискутирани реални проблеми, важни за доброто функциониране на МИГ-овете. 

Г-н Семов, какви са впечатленията Ви от проведената в Трявна среща и удовлетворен ли сте от нея?
 
На територията на нашата Местна инициативна група за първи път се провежда такава мащабна среща. Участие взеха представители на МИГ-овете от страната, на Управляващия орган, на различните министерства, които са донори по съответните мерки. Впечатленията на участниците са за една много добра организация на събитието. Отдавна настояваме да се запознаят с достойнствата на региона ни и смятам, че останаха възхитени. В работната част, която е основната от тази среща, акцентът беше върху взаимоотношенията с Държавен фонд „Земеделие”. Казано беше, че има голямо забавяне на издръжката на изпълнителните бюра към местните инициативни групи. Реално за тази година те не са пристигнали и това поставя в сложна ситуация отговорната работа на тези служители. Ако разчитат на средствата, гарантирани от фонд „Земеделие", те реално не би трябвало да получават заплати. Стига се до теглене на кредитни линии, до лихви и такси, свързани с това. Макара всичко да е регламентирано и би трябвало да вървят плащания, това не се получава.
 
Оказва се, че една голяма част от МИГ-овете са в това положение. Оптимист ли сте, че проблемът ще се реши? Очевидно забавянето е от административен характер.
 
Сроковете са регламентирани и отдавна, още в началото на годината, това трябваше да се случи. Обяснението е, че им липсва кадрови капацитет, за да разгледат документите на всички местни инициативни групи и да разрешат съответните плащания. Това не може да е обяснение, тъй като тези хора управляват много средства. На тях се гледа като на важна част от една бъдеща децентрализация. Ситуацията е конфузна, въпросите стават все по-пиперливи, а отговорите са много неясни. Много се бавят и мерките, които са свързани с фонд „Земеделие”. Отварянето им касае финансиране на проекти на НПО, на общини. Инфраструктурните мерки, свързани с този фонд също са „до никъде”. На нас ни се поставят много кратки срокове, за да изготвим и предадем проект, а след това започва забавяне, половин година чакане. През това време трябваше да са обявени обществените поръчки.
 
От една страна са бенефициентите и самите МИГ-ове, които биват санкционирани, ако имат някакви пропуски – документални или от друг характер, а от друга страна е администрацията, която дори да има пропуски или да се бави е без наказание.
 
Точно така е. Европейският съюз регламентира сроковете. А те казват, че се бавят заради липса на административен капацитет. Това е неразпределена отговорност. Не съм обнадежден, че проблемът ще се реши скоро. Хората, от които това зависи, са на по-високи нива във фонд „Земеделие”. Писани са писма, дори до премиера. Но досега няма промяна. Мога да дам за пример Министерства на икономиката, работата с което е интензивна. Всичко се случва много бързо.
 
Сякаш с времето административната тежест по отношение на проектите се заселва, вместо да намалява?
 
Може би е така, но това не е оправдание. Не може да има период, през който всичко да върви ритмично и период, през който това да не се случва. Нещо се е случило и е добре да бъде коригирано.
 
Защо не може да се регулира този процес с политическо решение?
 
Самото решение за създаването на МИГ-овете е политическо. От там нататък нещата са в ръцете на администрацията. Но сякаш администрацията свикна да бъде критикувана. На колкото и срещи да съм бил в страната, все това се случва и нещата не се променят. Но все пак нека сме оптимисти, че след срещата в Трявна посоката ще бъде променена – независимо дали ще се случи по-бързо или ще отнеме повече време.