Мирослав Семов
Мирослав Семов / Община Дряново
Кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов и инж. Пламен Пенчев - главен експерт в община Дряново, заедно с представители на други български общини и фирми, присъстваха на семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия”, организиран от норвежка компания „Грийнзоун“ АС.

Семинарът се проведе в град Осло, Норвегия, като участието на представители на българските общини и фирми е финансирано от Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Той се основава на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, княжество Лихтенщайн и кралство Норвегия.

Дряново е първата община у нас, приключила проект за енергийна ефективност към Норвежката програма

Събитието бе открито от българската посланичка в кралство Норвегия Румяна Митрева, която подкрепи желанието на българските участници за обмяна на опит и засилване на двустранните отношения между Република България и страната домакин.

Какво постигна Община Дряново, влагайки 584 130,37 лв?

Участниците имаха възможността да получат нови знания и да се запознаят с утвърдени практики и с постигнатите резултати в община Осло и водещи норвежки компании по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници; да се срещнат с потенциални партньори и да посетят Пасивни къщи, които са енергийно независими. С пътуването до Осло се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.