Мерки за пожарна безопасност през пролетта
Мерки за пожарна безопасност през пролетта / РДПБЗН

С настъпването на пролетта и повишаването на дневните температури започва почистването на дворове, вилни имоти, земеделски земи от горими отпадъци. Сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешки живот.

Това предупреждение отправиха от Регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението (РДПБЗН).

Въпреки нормативните документи, заповеди и инструкции целящи повишаване на пожарната безопасност през пролетния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават.

Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, а последствията понякога са доста трагични.

Мерки за пожарна безопасност през пролетта
netinfo

На основание на чл.136 и чл.141 от Закона за горите и спазване на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на областта за недопускане на вредни за екологията, трагични за собствениците и неприятни за жителите на населените места последици, да се има предвид за изпълнение следното:

Да не допускат запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи.

Повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост.

При извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително вземете мерки за недопускане разпространението на горенето. Никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете.

Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар.

Не палете огън на открито във ветровито време.

Граждани, само при спазване на противопожарните изисквания и повече внимание, ще спестим много неприятности. В случай на пожар, ваше задължение е да се обадите на тел.112 и да участвате активно в неговото погасяване.

На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.