/ iStock/Getty Images
Община Габрово, в партньорство с Института за пазарна икономика, Ви канят да участвате в онлайн анкетно проучване за планиране на бъдещото развитие на Габрово и региона.

Кметът Таня Христова предлага създаването на „Общински социален фонд COVID-19“

Анкетата е адресирана към местния бизнес и получените резултати ще бъдат използвани за планиране на мерки и инициативи в подкрепа на икономиката през новия програмен период 2021-2027.  

Срокът за попълване на анкетата е до края на м.май 2020 г., а резултатите ще бъдат оповестени публично на страницата на Община Габрово: www.gabrovo.bg

Ако имате собствен бизнес - полезна информация за мерките, от които можете да се възползвате

Анкетата се провежда в рамките на проект 824565 TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, финансиран по Програма Хоризонт 2020.

Линк към анкетата: https://bit.ly/TeRRItoria