Кръгла маса за образованието
Кръгла маса за образованието / netinfo
Кръгла маса на тема „Училищната мрежа в Габрово – състояние, предизвикателства и перспективи” организира Община Габрово на 24 октомври от 14 часа в Ритуалната зала на администрацията. За участие в дискусията са поканени представители на Регионалния инспекторат по образованието, на синдикати, на неправителствени организации и училищни настоятелства, директори на училища, общински съветници.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени сегашното състояние и бъдещето на училищната мрежа в Габрово. Модератор на форума ще бъде Боян Захариев – експерт в областта на образованието и социалната сфера.